دانشجو در این دوره با فراگیری مفاهیم اصلی توسعه پورتال می تواند پورتلت هایی را در پورتال بر اساس استانداردهای لایفری توسعه دهد

مدت دوره : ۴۰ساعت

سیلابس:

 • مقدمه ای بر محیط پلاگین
 • مقدمه ای بر محیط الحاقی
 • راه اندازی پرتال
 • راه اندازی محیط توسعه در Eclipseهای موجود
 • نصب ابزار توسعه پلاگین ها (Plugins SDK)
 • نصب محیط الحاقی(Extension Environment)
 • استانداردهای توسعه پورتلت
 • Inter-Portlet Communication
 • پرتلت JSF
 • Service Builderها در پرتال
 • حق دسترسی و سطح دسترسی در پرتال
 • پیکره بندی ها در پرتلت
 • قالب بندی ها
 • جاوا اسکریپت و JQuery در پرتال
 • اضافه کردن Global Startup Action
 • ایجاد Cookie در هنگام ورود
 • Spring در پرتال
 • Web Serviceها در پرتال
بالا