آژانس فضایی اروپا اولین ماهواره از مجموع شش ماهواره‌ی در نظر گرفته شده برای نظارت بر وضعیت زمین را به فضا ارسال کرد

بازدید : 112

آژانس فضایی اروپا اولین ماهواره از مجموع شش ماهواره‌ی در نظر گرفته شده برای نظارت بر وضعیت زمین را به فضا ارسال کرد

یکی از اولین مراحل برای حل یک مشکل درک موضوع بصورت کامل است، از این‌رو برای حل مشکلات موجود در کره‌ی خاکی نیز باید تصور روشن صحیحی از محل زندگی خود داشته باشیم. آژانس فضایی اروپا نیز در این راستا درصدد ارسال 6 ماهواره‌ به جو زمین به منظور نظارت و مانیتور کردن شرایط محیطی است تا از این طریق قادر به یافتن درک درستی از مشکلات موجود و در نتیجه حل مشکل باشد.

نظرات :0 نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.