بهینه سازی پورتال سازمان تامین اجتماعی

آدرس سایت :www.sso.ir بازدید : 5392

tamin-ejtmaeeسازمان تامین اجتماعی نامی آشنا برای تمامی بیمه شدگان در ایران می باشد. در راستای ارایه ی بهتر خدمات الکترونیک این سازمان که توسط شرکت خدمات ماشینی تامین انجام می شود، نیاز به بهبود وضعیت لایه های مختلف نرم افزاری در پورتال سازمان به SSO.ir شد.

شرکت خدمات ماشینی تامین با بررسی عملکرد شرکت توکا و برگزاری جلسات متعدد ارزیابی کارشناسان توکا، تصمیم بر این گرفت تا بهینه سازی این پورتال را به این شرکت بسپارد. کارشناسان توکا به مدت یک ماه بصورت مقیم در شرکت خدمات ماشینی حضور یافته و تمامی لایه های نرم افزاری را بهبود دادند.

خدمات ما به این پورتال شامل:

  • ایجاد لایه امنیتی در لایه WebServer
  • ایجاد High Availibility برای چندین نود
  • راه اندازی فرایندهای مانیتورینگ برای 3 لایه Web Front End و Web Server که پورتال لایفری بر روی آنها قرار داشت
  • فرایند مرور کدها (Code Review)
  • بهینه سازی پورتال لایفری
  • ایجاد Caching در لایه ی داده برای بهینه سازی سرعت بازخوانی اطلاعات

در حال حاضر شرکت توکا به عنوان شرکت مشاور در کنار شرکت خدمات ماشینی تامین به بهینه سازی پورتال های سازمان تامین اجتماعی می پردازد.