قابلیتسفارشی سازی و توسعه همزمان با سازمان

پورتال سازمانی توکا به شما کمک میکند تا بتوانید به راحتی سازمان خود را مجهز به ابزار قدرتمند نرم افزاری نمایید

خدمات

خدمات توکاسافت

پورتال سازمانی توکا به شما کمک میکند تا بتوانید به راحتی سازمان خود را مجهز به ابزار قدرتمند نرم افزاری نماییدپورتال سازمانی توکا قدرتمند نرم افزاری نمایید نماییدپورتال سازمانی توکا قدرتمندنرم افزاری نمایید

آموزش

 

 • آموزش کاربری پورتال لایفری
 • آموزش راهبری پورتال لایفری
 • آموزش توسعه و پورتلت نویسی پورتال لایفری
 • آموزش نگهداشت پورتال لایفری

پشتیبانی

 

 • پشتیبانی فنی پورتال
 • نگهداری پورتال و سامانه های تحت وب
 • اختصاص نیروی مقیم (NOC)

مشاوره و پیاده سازی

 

  • خدمات مشاوره پلت فرم لایفری
  • تدوین سند نیازمندی (RFP)
  • پیاده سازی سامانه های تحت وب بنا به سفارش مشتری
  • پیاده سازی سامانه های تحت موبایل (اندروید) به سفارش مشتری

 

نصب، استقرار و بهینه سازی

 • نصب و راه اندازی Mail Server
 • نصب و راه اندازی سامانه های مانیتورینگ
 •  نصب DNS Server
 • نصب و بهینه سازی بانک اطلاعاتی
 • انجام تست های Load  و استرس
بالا