آموزش توسعه و پورتلت نویسی بر روی پورتال لایفری

دانشجو در این دوره با فراگیری مفاهیم اصلی توسعه پورتال می تواند پورتلت هایی را در پورتال بر اساس استانداردهای لایفری توسعه دهد

مدت دوره : 40ساعت

زمان برگزاری : مهر 93

تعداد شرکت کنندگان : 10نفر

هزینه: 1،000،000 تومان

سیلابس:

 • مقدمه ای بر محیط پلاگین
 • مقدمه ای بر محیط الحاقی
 • راه اندازی پرتال
 • راه اندازی محیط توسعه در Eclipseهای موجود
 • نصب ابزار توسعه پلاگین ها (Plugins SDK)
 • نصب محیط الحاقی(Extension Environment)
 • استانداردهای توسعه پورتلت
 • Inter-Portlet Communication
 • پرتلت JSF
 • Service Builderها در پرتال
 • حق دسترسی و سطح دسترسی در پرتال
 • پیکره بندی ها در پرتلت
 • قالب بندی ها
 • جاوا اسکریپت و JQuery در پرتال
 • اضافه کردن Global Startup Action
 • ایجاد Cookie در هنگام ورود
 • Spring در پرتال
 • Web Serviceها در پرتال
دریافت سیلابس ثبت نام دوره