متخصصان توکا شما را در طراحی معماری سازمانتان یاری میکنند

  • راهکارهای انتقال اطلاعات به پرتال
  • توسعه پرتلت های خاص

گروه مشاوران توکا تشکیل شده از افرادی که خود در طراحی نرم افزار ها دخیل بوده و در جریان تولید آن هستند. مشاوران توکا در کنار تیم برای تولید محصولی بهینه حضور داشته و این حضور منجر به براورده شدن تمامی نیاز های یک برنامه در زمان حیاتش می شود.

مشاوره توکا شامل (اما به این موارد محدود نمی شوند):

  • مشارکت در نصب ،راه اندازی و پیکره بندی پرتال
  • مشارکت در انتقال اطلاعات از پرتال های دیگر به پرتال توکا
  • مشارکت در انتقال اطلاعات برنامه ها به پرتال توکا
  • ارایه راه کار های خاص متناسب با نیاز مشتری
  • ارایه مشاوره های معماری
  • ارایه پیشنهاد سخت افزاری و نرم افزاری مناسب برای سازماندهی نیازهای مشتری
بالا