طرحی مفهومی از یک ساعت‌هوشمند که اپل و گوگل می‌توانند از آن الهام بگیرند

بازدید : 90

طرحی مفهومی از یک ساعت‌هوشمند که اپل و گوگل می‌توانند از آن الهام بگیرند

آیا نمی‌توان ساعت‌های هوشمند را همچون ساعت‌های معمولی طراحی کرد، ساعت‌هایی که روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنیم؟ وجود برخی محدودیت‌ها در مورد استفاده از ساختار ساعت‌های معمولی استفاده از این فرم‌فاکتور را برای ساعت‌های‌هوشمند ناممکن کرده است. از طرفی دیگر امکانات ارائه شده توسط ساعت‌های‌هوشمند عرصه را برای ساعت‌های معمولی تنگ کرده است، چراکه امکانات چنین ابزار‌هایی بیشتر بوده و در کاربردهای روزانه نیز می‌توان به خوبی از آن‌ها استفاده کرد. اما طرح مفهومی گابوربالوق هر دو مفهوم را در کنار هم به ارمغان آورده است.

نظرات :0 نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.