سطح خدمات پایه[۱] برنزی نقره ای طلایی
بروز رسانی های نرم افزاری   √

پورتال مشتریان و سامانه تیکتینگ

نحوه پاسخگویی

روزهای کاری

۵ * ۸

روزهای کاری

۵ * ۸

تمامی روزها

۷ * ۲۴

تمامی روزها

۷ * ۲۴

تعداد درخواست ها[۲] ۲۵ ۱۰۰ ناحدود ناحدود
حداکثر زمان پاسخگویی برای موارد اعلامی از سامانه تیکتینگ ۲ روز کاری ۱٫۵ روز کاری ۱٫۵ روز کاری ۵ ساعت
حداکثر زمان پاسخگویی برای موارد اعلامی بصورت تلفنی ۱ روز کاری ۶ ساعت ۲ ساعت
مانیتورینگ بر روی سخت افزار بر روی سخت افزار و سرویس
پنالتی بنا به توافق طرفین
هزینه (ريال) ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

 

[۱] با خرید پورتال سازمانی این سطح سرویس به صورت رایگان در قالب پکیج اولیه برای سال اول موجود است.

[۲] به ازای هر درخواست به طور متوسط ۲ نفرساعت درنظر گرفته شده است

بالا