مرکز توسعه ملی اینترنت - سازمان فناوری اطلاعات

آدرس سایت :www.matma.ir بازدید : 2054

مرکز توسعه ملی اینترنت - سازمان فناوری اطلاعات

هدف اصلی این مرکز همانطور که از نام آن نیز بر می آید، به روند توسعه اینترنت می پردازد.

این مرکز با بررسی پورتال توکا و امکانات آن بر این شد تا پورتال توکا را برای ویترین سازمانی خود انتخاب نماید