پتروشیمی خراسان

آدرس سایت : بازدید : 2032

petroshimi-grayمشخصات مشتری :

شركت سهامي پتروشيمي خراسان، بزرگترين مركز توليد محصولات شيميايي شمال و شمال شرق كشـور، در ارديبهشـت سال 1371 در بجنورد، مركز استان خراسـان شمالي تأسيس گردیده و از خرداد 1375 با آغـاز فعاليت‌هاي بهره‌برداري در ليست بنگاههاي صنعتي و توليدي كشور قرار گرفت. این سیستم به صورت اینترانت راه اندازی شده است

نوع محصول :

بایگانی اسناد

شرح مسئله :

این مجموعه با توجه به روند پدافند ضد عامل مستندات و نقشه های فنی خود را در حال از بین رفتن دید لذا تصمیم بر این گرفت تا با برگزاری مناقصه بتواند این مستندات را قابل دسترس و امن نماید.

راهکار توکا :

بعد از اینکه پتروشیمی دمویی از محصول بایگانی اسناد شرکت توکا دید مجاب گردید تا از این سیستم برای نگه داری اسناد خود استفاده نماید ، لذا شرکت توکا به بررسی مستندات و نقشه های این پتروشیمی پرداخت و راهکاری مطابق با نیاز مشتری به ایشان ارائه داد. راهکار به شرح زیر است :
  • تخصیص اطلاعات جانبی هر سند متناسب با نوع آن
  •   اسکن نقشه ها در ابعاد A1 و A2
  •   اتصال مستندات فنی مرتبط با یکدیگر
  •   ایجاد دسترسی های مناسب برای نقش های مختلف در پتروشیمی
  •   راه اندازی امکان جستجوی یکپارچه از تمامی مستندات و نقشه ها به صورت ساده و پیشرفته
  •   آموزش کارکنان
  •   انتقال دانش نگه داری سیستم بایگانی اسناد به تیم شبکه پتروشیمی
  •   راه اندازی سیستم پشتیبان گیر (Backup) برای اطلاعات موجود در سیستم