پورتال استان های صدا و سیما

آدرس سایت : بازدید : 2513

marakez-grayمعاونت امور مجلس و استان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی با ماموریت مشورتی در ارتباط با امور مراکز صدا و سیما در استان ها و برقراری ارتباط مستمر و مناسب بین سازمان صدا و سیما و مجلس ایجاد شده است.این معاونت در حال حاضر دارای ۳۲ سایت برای هر یک از مراکز استان ها می باشد.

دریافت بروشور