فایل های پیکربندی

در CI[1] میتوان برای همه چیز فایل [۲]config  تعریف کرد و مقادیر آن را در مواقع لازم استفاده کرد.

پیکربندی اصلی

فایل config.php  موجود در پوشه application/config شامل تمامی مقادیر پیکربندی لازم میباشد و ما نیز برای سهولت دسترسی به مقادیر موردنظز خودمان از همین فایل استفده میکنیم که البته منطقی نیست ]و باید در فایل جداگانه ذخیره،  سپس در نرم افزار فراخوانی شود[،

به عنوان مثال کد زیر را به انتهای فایل config.php اضافه میکنیم:

 

و در مواقع لازم آن را با دستور زیر فراخوانی کنیم.

 

پیکربندی پایگاه داده

در فایل database.php میتوان طرز اتصال به پایگاه داده را بصورت زیر مشخص کرد.

 

پیکربندی autoload

برای بارگذاری فایل های library، helper و model بجای هر بار لود کردن آن در هر استفاده، میتوان آنها را در فایل autoload.php در قسمت مخوص، ثبت کرد تا در هر اجرای نرم افزار بارگذاری شود. نحوه لود کردن فایل های library، helper و model  بعدا توضیح داده خواهد شد.

به عنوان مثال کد زیر ۳ کتابخانه “session”, “form_validation”, “database”  را بارگذاری میکند و هرجای نرم افزار بدون بارگذاری آنها میتوان از آنها استفاده کرد.

 

پیکربندی مسیریابی

این فایل شامل اطلاعاتی برای تعیین مسیر اولیه یا تغییر مسیر می باشد.

زمانی که ادرس وبسایت بدون قید هیچ کلاسی صورت میگرد، برای تعیین کنترلر پیش فرض از کد زیر استفاده میکنیم.

یعنی اگر آدرس بصورت http://sample.ir/index.php  وارد شود، CI تصمیم بر اساس ‘default_controller’ تصمیم میگیرد که کدام کنترلر اجرا شود.

 

کتابخانه ها

برای ایجاد قابلیت های جدید به کتابخانه[۳]  های CI میتوان آنها را توسعه داد، ولی نیازی نیست فایل های موجود در پوشه system  را دستکاری کرد. کافی است کلاسی هم نام با کلاس مورد نظرتان را ایجاد کنید و قبل از نام آن پیشوند MY_ را اضافه کنید. مانند مثال زیر:

 

 

CI_Form_validation نام کلاس سیستمی و MY_Form_validation شامل تغییرات ما خواهد بود. در اینجا ما متد  my_unique را به کلاس CI_Form_validation اضافه کردیم در حالی که سورس اصلی را دستکاری نکردیم.

ایجاد کتابخانه

میتوانیم برای استفاده شخصی، کتابخانه های جدیدی را ایجاد کنیم. در این صورت نیازی به extend کردن کلاس نیست. در مثال زیر ما کتابخانه جدیدی به اسم App_lib میسازیم:

 

 

نکته: در جایی که کلاس ما از CI_Controller  توسعه[۴] داده نمیشود، برای استفاده از کلاس ها و متدهایی که خود CI بارگذاری آنها را برعهده دارد، باید یک instance  از CI_Controller  بسازیم  و با آن کار کنیم.به عنوان مثال، چنانچه بخواهیم از کد زیر:

 

در یک کتابخانه استفاده کنیم، باید به ترتیب زیر عمل کنیم

 

 

که خط اول را متوان یکبار در __construct  مقداردهی اولیه کرد.

فراخوانی کتابخانه

برای فراخوانی متدهای کتابخانه به ترتیب زیر عمل میکنیم:

 


 

 


[۱] CodeIgniter

[۲] پیکربندی

[۳] Library

[۴] Extend

قبلی      بعدی

نظرات کاربران

بالا