سه نوع مجموعه هستند که می توانند نه تنها کاربر بلکه صفحه نیز داشته باشند. مطمئناً صفحات وب قابل کلیک کردن و قابل سیر کردن هستند. سازمان ها و اجتماعات می توانند هر تعداد صفحه که در آنها مشخص شده داشته باشند. صفحات به مجموعه طرح ها سازماندهی می شوند که دو نوع هستند: عمومی و خصوصی. هر سازمان یا اجتماع می تواند صفحات عمومی داشته باشد که به آنها اجازه می دهد یک وب سایت عمومی را پیکربندی کنند که توسط اعضاء و غیر اعضاءی سازمان یا اجتماع مورد استفاده قرار گیرد و همچنین می توانند صفحات خصوصی داشته باشند که فقط بوسیله اعضای سازمان یا اجتماع قابل دسترس هستند. می توانید ببینید که چگونه سایتتان را بسازید و قابلیت ها را به وسیله کسانی که به سایت دسترسی دارند جدا کنید.

گروه های کاربری خودشان صفحه ای ندارند اما می توانند الگوهای صفحه را داشته باشند. اینها بوسیله مدیران پورتال پیکربندی می شوندو اجتماعات شخصی کاربران مفید واقع می شود. بطور پیش فرض هر کاربر یک اجتماع شخصی بدست می آورد که خودش طرح های عمومی و خصوصی دارد. این یک وب سایت شخصی است که کاربر نهایی می تواند پیکربندی کند (یا بطور منصفانه ای ایستا باشد- یا اصلاً وجود نداشته باشد، بستگی به این دارد که چگونه آن پورتال راه اندازی شده است). مدیران پورتال می توانند الگوهای صفحه ای را برای گروه های کاربری ایجاد کنند. این الگو های صفحه ای با پورتلت هایی که مدیران می خواهند کاربران داشته باشند پرجمعیت می شود. سپس هنگامی که کاربران در گروه کاربری جای می گیرند هر الگوی صفحه ای در اجتماعات شخصی کاربران کپی می شود. اگر بطور مثال بخواهید کاربران خاصی بلاگ داشته باشند می توانید یک صفحه بلاگ با پورتلت Blogs روی آن در یک گروه کاربری که Bloggers نامیده می شود ایجاد کنید. کاربرانی که به این گروه اضافه می کنید این صفحه بطور اتوماتیک در اجتماع خصوصیشان کپی می شودو بلافاصله می توانند شروع به بلاگ کردن نمایند.

اگر این را متوجه نشده باشید بدانید یک مجموعه نقش ها هیچ صفحه ای ندارد چون نقش ها به تنهایی استفاده می شوند تا مجوزها را جمع کنند. بطور مثال می توانید یک نقش راتعیین کنید که مجوزها را جمع کنند. بطور مثال می توانید یک نقش را تعیین کنید که مجوز دیدن صفحات خاص را دارد. این است که چگونه نقش ها با هم با سازمان ها، اجتماعات و گروه های کاربری کار می کنند.

پورتال لایفری ایده قلمرو، موضوع بحث بعدی را نیز دارد.

پیکربندی قلمرو ی پورتلت

قلمرو اجازه می دهد بعضی از مفاهیم که قبلاً اشاره شد بهبود یابند. یک مجموعه کاربر که توسط قلمرو بهبود یافته اند نقش ها هستند. همانطور که پیشتر اشاره شد می توانید یک نقش به نام Wiki Administrator ایجاد کنید. این نقش مجوزهایی در پورتلت Wiki دارد که به کاربران در این نقش اجازه می دهد ویکی های جدید ایجاد کنند و صفحات را اضافه، ویرایش، حذف و جابجا کنند. این نقش تحت یکی از دو قلمرو زیر می توانند ایجاد شوند:

  • نقش پورتال
  • نقش اجتماع/ سازمان

اگر این نقش به عنوان نقش پورتال ایجاد شود سپس هر عضو این نقش، مجوزهایی تعیین شده در کل پورتال در هر اجتماع یا سازمان دارند. این به کاربران در این نقش اجازه می دهد که ویکی ها را در هر اجتماع یا سازمان که به آن دسترسی دارند مدیریت کنند. اما می توانید این نقش را به روشی دیگر با مورد توجه قرار دادن فقط اجتماع یا سازمان تعیین کنید. اگر به این روش نقش تعیین شود، کاربران مجوز نقش را فقط در آن اجتماع یا سازمان که آن نقش معین شده را دارند.

همانگونه که می بینید اهمیت قلمرو زمانی است که چگونه مجوزها تعیین می شوند.  همچنین قلمرو با توجه به پورتلت های معین موجود در لایفری ادغام می شود. اگر به Dockbar برگردید و Add و سپس More را انتخاب کنید خواهید دید که پورتلت ها با آیکون های مختلف علامتگذاری شده اند. این آیکون ها چیزی درباره پورتلت به شما می گویند، اینکه آنها با هم مرتبط هستند. اما قبل از اینکه ببینیم آنها چه معنایی دارند اجازه بدهید چند واژه شناسی پورتال را ببینیم.

گاهی مثل دکتر سئوس احساس می کنم وقتی که شروع به شرح این موضوع می کنم:

اگر یک پورتلت در یک پورتال در یک صفحه در یک سازمان

یک مجموعه اطلاعات داشته باشد به عنوان یک انبار اطلاعات

و آن اطلاعات برای دیگر کارهای کاربران متفاوت باشد

آن را یک پورتلت بدون نمونه می نامیم!

و…

هنگامی که یک پورتلت در یک پورتال اطلاعات را روی دیسک ذخیره کند

و کاربر به اطلاعات براساس عضویتش در آن پورتال دست یابد

اگر پورتلت پیکربندی شده باشد تا نمونه های خودش را داشته باشد

آن را یک پورتلت دارای نمونه می نامیم!

همه اینها به قلمرو مرتبط است.

    ارسال نظر

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا