سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح در حقیقت سازمانی است که تمامی بازنشستگان نیورهای نظامی در کشور اعم از ارتش و سپاه از آن مستمری خود را دریافت میکنند. این سازمان با رویکرد الکترونیکی کردن خدمات خود از قبیل صدور فیش حقوقی، اطلاعات دفاتر خدماتی و اطلاعات دارویی گامی موثر در حوزه دولت الکتورنیک برداشته است.

شرح مسئله

این سازمان در ابتدا خدمات خود را بر روی پورتال لایفری ایجاد نمود اما به علت مشکلات فنی نتوانست پاسخگوی درخواست های بالای مشتریان در زمان های اوج استفاده باشد. از این رو با درخواست از شرکت توکا به راه اندازی مجدد بر پایه پورتال توکا پرداخت.

پورتال سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح (www.esata.ir)

 خدمات ما به این پورتال شامل

  • ایجاد لایه امنیتی در لایه Web Server
  • طراحی واسط گرافیکی منحصر به فرد برای مشتری
  • راه اندازی پورتال بر روی بانک اطلاعاتی اوراکل
  • فعال سازی لایه cache برای پاسخگویی بهتر
  • ایجاد سامانه آمار بازدید کاربران
بالا