سازمان هواشناسی ایران سازمانی دولتی است که فعالیت خود را ابتدا از سال ۱۳۳۴ خورشیدی و بعنوان اداره کل هواشناسی زیر نظر وزارت راه و ترابری آغاز کرد و پس از چندی به سازمانی مستقل تبدیل گردید. این سازمان در سال ۱۳۳۸ خورشیدی به عنوان یکصد و سومین عضو سازمان هواشناسی جهانی به عضویت این سازمان جهانی درآمد.

 

آموزش و مشاوره برای پیاده سازی پورتال داخلی

  • آموزش ۱۰۰ ساعت جاوا و فناوری های آن
  • انتقال دانش پیاده سازی در لایفری
  • همکاری نزدیک برای پیاده نیازمندی های هواشناسی و GEO بر پایه پورتال لایفری
بالا