شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين (TPICO) در سال ۱۳۸۲ در راستاي مديريت استراتژيك شركت هاي دارويي متعلق به شرکت سرمایه گذاری تأمين اجتماعی (شستا) که سابقه برخي از آنها به بيش از نيم قرن می رسد تأسيس گرديد.

پورتال شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (www.tpicoholding.com)

از سال ۱۳۹۵ بازنویسی و نگهداری پورتال بر عهده توکاسافت می باشد.

از دیگر خدمات ارایه شده:

  • راه اندازی MailServer
  • راه اندازی DNS Server
بالا