66790

ایجاد فایل service.xml

یک فایل به نام service.xml در پوشه WEB-INF پروژه تان ایجاد کنید. این فایل محتوی تعاریف جدول خواهد …

ادامه
صفحه 1 از 512345