لایفری سطح سفارشی را پیشنهاد می دهد که بی نظیر است، چون در لایفری می توانید هر چیزی را تغییر دهید، قابلیت های ساده را به ساخت یک محصول از آن قابلیت ها تغییر می دهد.

این مقاله بطور سیستمی نشان می دهد چگونه پورتلت های خودتان را بنویسید تا نرم افزارها را بتوانید بطور یکپارچه به صفحات وب سایت ایجاد شده با لایفری اضافه شود طوری که از پورتلت های ساخته شده از آن غیر قابل تشخیص باشد. همچنین خواهید آموخت چگونه الگوهای طرح لایفری را سفارشی کنید تا طرح صفحه آنچه که می خواهید بشود. درباره چیزهایی خواهید آموخت که به شما اجازه می دهد لایفری را به وسیله جانشینی کلاس ها و JSP ها در جایگاه لایفری سفارشی نمایید و در نهایت درباره  Ext Plugins خواهید آموخت که به شما اجازه می دهد هر چیزی را در لایفری با قابلیت خودتان کنترل کنید.

هیچ بحثی در سفارشی کردن لایفری بدون صحبت کردن از زمینه ها کامل نیست با استفاده از زمینه ها می توانید ظاهر لایفری را منتقل کنید و احساس کنید آنطور که می خواهید بنظر می رسد. (شکل ۱٫۹ را ببینید). در کوتاه مدت لایفری هر آنچه که می خواهید می تواند بشود و هر آنگونه که بخواهید می تواند به نظر برسد. لایفری به شما این قدرت و انعطاف پذیری را میدهد که به ساخت سایت سفارشی خودتان بپردازید، با قابلیت هایی که نیاز دارید در یک روش و به موقع انجام شود.

 

66777-1

شکل ۱٫۹   لایفری با زمینه سفارشی به کار گرفته شده است. این فقط یکی از چندین زمینه در مخزن اجتماعی لایفری است.

می توانید ظاهر و حس لایفری را با استفاده از مهارتهایی که در حال حاضر دارید تغییر دهید. زمینه ها چیزی جز سفارشی کردن HTML و CSS بکار برده شده در صفحه نیستند. می توانید سایتتان را فقط اگر در حال نوشتن همه چیز از روی چک نویس بودید طراحی کنید- جز اینکه بخاطر قابلیت موجود در لایفری و پلتفرم توسعه غنی کار کمتری برای انجام دارید.

همچنین لایفری به دو مخزن پلاگین های آماده متصل می شود که قابلیت لایفری را گسترش می دهد. یکی از آنها یک مخزن آماده لایفری و دیگری یک مخزن اجتماعی است. شکل ۱٫۹ مثالی از یک زمینه آماده شده به وسیله اجتماع لایفری در مخزن اجتماعی است. مخازن لایفری هم منتشر کردن و هم نصب کردن نرم افزارهای جدید را آسان می کند که روی پلتفرم لایفری اجرا می شود، همانگونه که در شکل ۱٫۱۰ می توانید ببینید.

همانطور که می بینید قابلیت های زیادی در پورتال لایفری ایجاد شده است و همچنین اضافه کردن قابلیت به پورتال لایفری بسیار ساده است. می توانید مطمئن باشید که نرم افزاری که روی پلتفرم لایفری ایجاد می کنید به سادگی به وسیله کاربران نصب خواهد شد. الان اجازه دهید یک قدم به عقب برگردیم در نتیجه می توانید ببینید که فقط چند تا کلیک کرده اید.

66777-2شکل ۱٫۱۰   آوردن مخزن پلاگین لایفری در داخل کنترل پنل. نصب هر پلاگین یک کار ساده کلیک کردن پلاگین و سپس کلیک بر روی دکمه نصب است که با توضیح کامل در مورد پلاگین ظاهر می شود.

 

 

 این تمرین کوچک چه چیزی را به انجام رسانده است؟

امیدوارم قدرتی که لایفری به شما می دهد را دیده باشید. در حدود ۱۰ دقیقه- و بدون هیچ نرم افزار دیگری- وب سایتی ایجاد کرده اید که شامل محتویات وب، محل اجتماع عمومی و یک Wiki است، فعالیت کاربران را نشان می دهد، اسناد را به اشتراک می گذارد و یک حس و ظاهر سفارشی دارد. شما مجبور نبودید از نرم افزارهای جداگانه استفاده کنید-  به جایش همه آن قابلیت ها (و بیش از آن) در لایفری موجود است و چون مجبور نبو.دید از نرم افزارهای جداگانه استفاده کنید تا آنچه را که می خواهید اجرا کنید، مجبور نبودید زمانی را صرف کنید تا آن نرم افزارها را با هم ادغام کنید.کاربران فقط یکبار تجربه وارد شدن به سایت شما را بدست می آورندو در محتوایی که به آن دسترسی دارند سیر می کنند و مجبور نیستید هیچ کاری انجام دهید که این کار انجام شود.

خیلی لذت بخش است اینطور نیست؟

بدیهی است که این فقط با بخش کوچکی از موضوع سر و کار دارد. شما به راههای سازماندهی و دادن مجوز به همه آن کاربرانی که قرار است داشته باشید نیاز دارید. برای انجام این کار نیاز دارید تا پرتوهای تقویتی، سدهای بنیادی و ساختارهایی که لایفری به شما می دهد تا از آن پورتالی که پر از کاربر است پشتیبانی کنید.

 

چگونه لایفری یک پورتال می سازد

هر پورتال بنحوی که با کاربران، امنیت و صفحات رفتار می کند متفاوت است. چون این جنبه های پورتال، با استاندارد JSR-286 تامین نمی شوند هر فروشنده پورتال این مفاهیم را بطور متفاوتی اجرا کرده است. اگر شما می خواهید توسعه را روی پلتفرم لایفری آغاز کنید باید بدانید که یک پورتال لایفری چگونه پیکربندی و سازماندهی شده است. نگران نباشید. آنقدر پیچیده نیست اگرچه در ابتدا اینگونه بنظر می رسد. هنگامی که شروع به استفاده از سیستم می کنید سریعاً آن را یاد خواهید گرفت.

لایفری ۶٫۰ و لایفری ۶٫۱

لایفری ۶٫۰ سازمان ها و اجتماعاتی دارد؛ لایفری ۶٫۱ سازمان ها و سایت هایی دارد. در ادامه بحث کمی به سازمان ها و اجتماعات اشاره می کنم. اگر در لایفری ۶٫۱ هستید هر چه که درباره اجتماعات بگویم در مورد سایت ها کاربرد دارد. سازمان ها در لایفری ۶٫۱ صفحات ندارند، اما سایت ها می توانند به سازمان ها متصل شوند. سایت هایی که در لایفری ۶٫۱ اینگونه متصل می شوند اساساً مثل سازمان ها در لایفری ۶٫۰ هستند. به همین علت واژه ها قابل جابجایی هستند. همه کاری که ۶٫۱ انجام می دهد این است که انعطاف پذیری بیشتری به شما می دهد.

 

در این قسمت خواهید دید که چگونه کاربران به دسته بندی های مختلفی جمع اوری می شوند و آن دسته بندی ها چه کاری برای شما می توانند انجام دهند. خواهید دید که چگونه لایفری ایجاد صفحات وب را در سایت برایتان آسان خواهد می کند و چگونه محتوا را در آن قرار می دهید.

 

چشم انداز سطح بالا

در ابتدایی ترین سطح یک سرور پورتال لایفری شامل یک یا چند پورتال است. پورتال ها کاربر دارند و این کاربران در مجموعه های گوناگون می توانند دسته بندی شوند. بعضی از این مجموعه ها نیز صفحات وب می توانند داشته باشند که یک بخش از سایت را می نویسند.

شما می توانید پورتال های زیادی برای هر سرور پورتال تعریف کنید و هر پورتال یکسری کاربران و مجموعه هایی از کاربران را دارد. شکل ۱٫۱۱ شکل بصورت گرافیکی این را نشان می دهد. همانطور که در این شکل می بینید هر پورتال کاربرانی دارد و آن کاربران می توانند به چندین نوع مجموعه های مختلف سازماندهی شوند:

 

66777-3شکل ۱٫۱۱   نصب پورتال لایفری می تواند میزبان پورتال های زیاد مختلفی با کاربران و محتوای جدا باشد.

 

نقش ها، سازمان ها، اجتماعات، گروه های کاربری و هر ترکیبی از این مجموعه ها در آن پورتال. جدول ۱٫۱ انواع مجموعه هایی که لایفری پیشنهاد میدهد را لیست می کند.

 

جدول ۱٫۱   انواع مجموعه های لایفری

 

نوع مجموعه شرح
نقش

 

سازمان

 

 

 

اجتماع

 

 

 

 

گروه کاربری

کاربران را با کارایی هایشان گردهم می آورد. مجوزها در پورتال می توانند به نقش ها پیوست شوند.

 

کاربران را با موقعیت هایشان در یک سلسله مراتب گردهم می آورد.سازمان ها می توانند در یک ساختار درختی جای بگیرند. شما از سازمان ها استفاده می کنید تا چیزهایی مثل چارت سازمانی یک شرکت را به نمایش درآورید.

 

کاربرانی که علایق مشترکی دارند را گردهم می آورد. اجتماعات موجودیت های واحدی هستند و نمی توانند بصورت سلسله مراتبی گروه بندی شوند. بطور پیش فرض کاربران می توانند هر زمان که بخواهند به اجتماعات بپیوندند و آنها را ترک کنند، اگرچه بطور اجرایی می توانید این را تغییر دهید. در نتیجه کاربران به اجتماعات توسط مدیر اجتماعات ارجاع می شوند(دعوت می شوند).

 

کاربران را برای اهدافی که در پورتال تاثیر گذارند گردهم می آورد. گروه های کاربری به وسیله مدیران پورتال تعیین می شوند.

 

نقش ها ذاتاً به مجوزها متصل می شوند. شما از یک نقش استفاده می کنید تا کاربرانی که همان مجوز ها را دارند گردهم آورید. نقش Wiki Administrator مثال خوبی است: این نقش شامل کاربرانی است که مجوز مدیریت wikiها را دارند.

سازمان ها مجموعه های سلسله مراتبی کاربران هستند.. کاربران می توانند اعضای یک یا چندتا از آنها باشند، بالا و پایین سلسله مراتب. عضویت در سازمان ها به کاربران دسترسی به صفحات آن سازمان را می دهد. اگر یک ساختار سلسله مراتبی را مجسم کنید که یک شرکت که Inkwell نامیده می شود را نشان می دهد، برخی از کاربران ممکن است به Inkwell، بخش فروش، ناحیه آتلانتیک میانی متعلق باشند. این نه تنها جایگاه کارمندان را در شرکت نشان می دهد بلکه به کارمندان دسترسی به محتوایی که در کارشان به آن نیاز دارند نیز داده می شود.

اجتماعات مجموعه های ویژه ای از کاربران هستند. کاربران می توانند به اجتماعات بپیوندند یا آنها را ترک کنند و عضویت در این اجتماعات به آنها دسترسی به صفحات آن اجتماعاتی که در آن عضو هستند را می دهد. ممکن است اجتماعی به نام عکاسی داشته باشید: کاربران سایتتان می توانند به این اجتماع بپیوندند تا عکس هایی را به اشتراک بگذارند.

گروه های کاربری توسط مدیران پورتال تعیین می شوند. از آنها برای گردهم آوردن کاربرانی برای اهدافی استفاده می شود که تمایل به تاثیرگذاری بر روی پورتال دارند. بطور مثال ممکن است بخواهید به برخی از کاربران این توانایی را بدهید که یک بلاگ روی سایتتان ایجاد کنند. برای انجام چنین کاری یک گروه کاربری که Blogger نامیده می شود ایجاد می کنید و یک الگوی صفحه ای برای آنها ایجاد می کنید که شامل پورتلت بلاگ لایفری است. بی توجه به عضویت این کاربران در دیگر مجموعه ها (به عنوان بخشی از یک سازمان سلسله مراتبی یا به عنوان کسی که به چندین اجتماع پیوسته است) گروه های کاربری روشی جدا برای دادن دسترسی خاص به کارهایی که به عضویت در مجموعه های دسگر یا مجوزهایی روی پورتال خاص بستگی ندارد را فراهم می کند.

این چشم انداز سطح بالای یک ساختار پورتال لایفری است.اگرچه این یک سیستم قدرتمند را برای ساخت وب سایت شرح می دهد، اما فقط این اصول کلی است. اجازه بدهید به سطح بعدی برویم.

    ارسال نظر

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا